www.brasovtourism.eu

Portal de informare si promovare turistica
 
Strategii turism
Targuri turism
Adrese utile
  • Brasov Tourism Aplication
  • Politici in turism
  • Romania Eden
  • Federatia turism
  • Management Inteligent al Destinatiei
  • Romania Travel
Acte constitutive
Cazare Brasov
Traditions Nature Areas protected Fun Sport Adventure
Agenda culturala » Agenda culturala

EVENIMENTE CULTURALE BRAĊžOV

Pentru a vizualiza lista completa a evenimentelor culturale din luna in curs puteti consulta calendarul:  

Evenimente culturale - 2017

Evenimente culturale lunare

 

Ċ˘ara FăgăraĊŸului – inclusă în reĊ£eaua destinaĊ£iilor europene de excelenĊ£Äƒ

Ċ˘ara FăgăraĊŸului a fost inclusă în reĊ£eaua destinaĊ£iilor europene de excelenĊ£Äƒ în cadrul ConferinĊ£ei anuale EDEN (European Destinations of ExcelleNce) care a avut loc săptămâna aceasta la Bruxelles.

Recent încheiata reuniune intitulată: “Stronger together – Expanding the European Destinations of Excellence Network” (Mai putenici împreună – extinderea reĊ£elei destinaĊ£iilor europene de excelenĊ£Äƒ) ĊŸi-a propus includerea în cadrul reĊ£elei, alături de câĊŸtigătoarele Ċ£Äƒrilor participante la cele 5 ediĊ£ii anterioare ĊŸi a următoarelor destinaĊ£ii premiate, astfel că fiecare Ċ£ară este reprezentată de laureatele ediĊ£iilor naĊ£ionale anterioare.

În prezent, din reĊ£eaua EDEN fac parte peste 90 de destinaĊ£ii din 26 de Ċ£Äƒri europene.

DestinaĊ£ia Ċ˘ara FăgăraĊŸului a fost reprezentată de către APDT BraĊŸov care a fost invitată să participe în calitate de elaborator al materialului care a fost recompensat în 2008 cu premiul al doilea în cadrul programului “Turismul ĊŸi moĊŸtenirea locală intangibilă”.

Europa deĊ£ine o multitudine de comori ascunse care aĊŸteaptă să fie descoperite. DestinaĊ£iile premiate sunt cele care reflectă cel mai bine tema anului, în conformitate cu turismul durabil. Aceste destinaĊ£ii sunt selectate la nivel naĊ£ional în prima jumătate a anului ĊŸi sunt apoi premiate cu ocazia unei ceremonii organizate de către Comisia Europeană în toamna fiecărui an.

DestinaĊ£iile promovate prin iniĊ£iativa EDEN sunt mai puĊ£in cunoscute ĊŸi mai puĊ£in vizitate dar au posibilitatea de a pune în evidenĊ£Äƒ ceea ce le face unice ĊŸi pot arăta turiĊŸtilor că îi aĊŸteaptă o experienĊ£Äƒ de neuitat.

CâĊŸtigătoarele sunt destinaĊ£ii mai puĊ£in cunoscute, din statele membre U.E. ĊŸi din Ċ£Äƒrile candidate. IniĊ£iativa contribuie la diseminarea în Uniune a practicilor durabile aplicate în destinaĊ£iile alese ĊŸi la transformarea acestora în destinaĊ£ii turistice de succes. Acest proces vizează descongestionarea destinaĊ£iilor turistice foarte frecventate.

Acronimul EDEN („European Destinations of ExcelleNce”) a fost ales pentru a desemna destinaĊ£iile europene de excelenĊ£Äƒ. Proiectul se bazează pe concursuri naĊ£ionale care au loc în fiecare an ĊŸi în cadrul cărora este selectată câte o „destinaĊ£ie turistică de excelenĊ£Äƒ” în fiecare Ċ£ară participantă. Prin selectarea destinaĊ£iilor, EDEN pune accentul pe valorile, diversitatea ĊŸi trăsăturile comune ale destinaĊ£iilor turistice europene. Acest proiect sporeĊŸte vizibilitatea destinaĊ£iilor europene emergente, creează o platformă pentru schimbul bunelor practici în Europa si promovează construirea unei reĊ£ele între destinaĊ£iile premiate.

EDEN beneficiază de sprijinul Comisiei Europene, care l-a lansat în 2006 ĊŸi care încă mai joacă rolul fundamental de coordonare.

 

 

 EXPERIENĊ˘E CULTURALE DE NEUITAT ÎN INIMA TRANSILVANIEI

 

          AgenĊ£ia de Dezvoltare Durabilă a JudeĊ£ului BraĊŸov (ADDJB) ĊŸi AsociaĊ£ia pentru Promovarea ĊŸi Dezvoltarea Turismului din judeĊ£ul BraĊŸov (APDT BraĊŸov), implementează, în calitate de beneficiari, începând din luna martie 2011, proiectul ExperienĊ£e culturale de neuitat în inima Transilvaniei(cod SMIS 18536).

Proiectul este cofinanĊ£at prin Programul Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabilă ĊŸi promovarea turismului, domeniul major de intervenĊ£ie 5.3 - Promovarea potenĊ£ialului turistic ĊŸi crearea infrastructurii necesare, în scopul creĊŸterii atractivităĊ£ii României ca destinaĊ£ie turistică.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale ĊŸi Turismului.

 

Obiectivul general:

 

Valorificarea potenĊ£ialului cultural al judeĊ£ului BraĊŸov ĊŸi consolidarea identităĊ£ii turistice a judeĊ£ului prin promovarea unor produse turistice specifice (cetăĊ£i ĊŸi castele, mănăstiri, biserici fortificate, folclor ĊŸi artă populară) ĊŸi iniĊ£ierea unor activităĊ£i de marketing inovative ĊŸi dinamice în scopul creĊŸterii atractivităĊ£ii judeĊ£ului ca destinaĊ£ie turistică la nivel naĊ£ional. 

Detalii despre articol

 

   

A fost lansat oficial Clusterul de Turism Carpatin România

 “Carpathian TOURISM CLUSTER ROMANIA” este o reĊ£ea inovatoare de organizaĊ£ii profesionale ĊŸi de dezvoltare, având ca membri persoane de decizie la nivel regional ĊŸi naĊ£ional, experĊ£i în industria turismului din România.

Misiunea Clusterului este promovarea turismului durabil ĊŸi crearea valorii adăugate pentru industria turismului în regiunea MunĊ£ilor CarpaĊ£i.  Carpathian Tourism Cluster” se bazează pe strategia naĊ£ională de dezvoltare a Clusterelor în România, strategie sprijinită de Comisia Europeană.

Carpathian TOURISM CLUSTER ROMANIA” a fost înfiinĊ£at la iniĊ£iativa AsociaĊ£iei pentru Promovarea ĊŸi Dezvoltarea Turismului din judeĊ£ul BraĊŸov (APDT BraĊŸov) împreună cu Monteoru Renaissance - AsociaĊ£ia pentru dezvoltare regională durabilă în turism (judeĊ£ul Buzău). “Carpathian TOURISM CLUSTER ROMANIA” este o reĊ£ea de manageri ĊŸi experĊ£i din industria turismului, organizată la nivel regional ĊŸi naĊ£ional, fiind primul cluster de turism inter-regional de interes naĊ£ional din România.

Clusterul cuprinde asociaĊ£ii de dezvoltare a turismului ĊŸi de dezvoltare regională, alte ONG-uri, autorităĊ£i locale ĊŸi naĊ£ionale, tour-operatori, agenĊ£ii de turism, ghizi de turism, agenĊ£ii de evenimente, furnizori de cazare ĊŸi alĊ£i furnizori din industria turismului. “Carpathian Tourism Cluster” se bazează pe strategia naĊ£ională de Cluster a României, strategie sprijinită de Comisia Europeană. Planul de acĊ£iuni privind marketing-ul pentru regiunea turistică MunĊ£ii CarpaĊ£i va fi dezvoltat în concordanĊ£Äƒ cu strategia de brand ĊŸi turism naĊ£ional: “România – ExploraĊ£i grădina CarpaĊ£ilor”.

Obiectivele Clusterului sunt inovaĊ£ia ĊŸi diversificarea - însemnând dezvoltarea produselor turistice ĊŸi a serviciilor asociate acestora, modernizarea ĊŸi inovarea acestora, pentru creĊŸterea interesului pieĊ£elor externe ĊŸi interne pentru MunĊ£ii CarpaĊ£i ca destinaĊ£ie turistică. De asemenea, activităĊ£ile cele mai importante sunt creĊŸterea competitivităĊ£ii prin optimizarea lanĊ£ului de valori în industria turismului local ĊŸi îmbunătăĊ£irea calităĊ£ii serviciilor turistice, pentru a atinge standardele europene. Clusterul este integrat într-o reĊ£ea de turism internaĊ£ional ĊŸi vizează, în special, promovarea MunĊ£ilor CarpaĊ£i ca destinaĊ£ie turistică pentru turiĊŸtii români ĊŸi străini.

Proiectele clusterului au un caracter inter-regional, concentrându-se pentru început, pe regiunile turistice carpatice ĊŸi subcarpatice din centrul Arcului Carpatic, incluzând judeĊ£ele BraĊŸov, Buzău, Sibiu, Covasna, ArgeĊŸ ĊŸi Prahova. Ele vor contribui la dezvoltarea parteneriatelor locale ĊŸi regionale, la punerea în valoare a resurselor ĊŸi capabilităĊ£ilor organizatiilor în scopul îndeplinirii obiectivelor generale asumate de Cluster.

Mai multe informaĊ£ii:

http://tourism-cluster-romania.com/

http://tourism-cluster-romania.com/?lang=ro
Cauta
Contact
Scrie-ne un mesaj
sau un e-mail
Brasov, strada Ecaterina Varga nr.23
0268 474288


Galerie foto
Trafic.ro
Statistici
2100701 de vizite
2 vizitatori online